Možnosti úhrady:
Faktúra (po dodaní tovaru)
Vopred prevodom na účet
PayPal konto
Platobná karta cez PayPal konto

Faktúra (po dodaní tovaru) – určené len pre stálych klientov, resp. lekárov a medicínske zariadenia, prípadne iné subjekty s IČO po vzájomnej dohode.

Vopred prevodom na účet – pre koncových zákazníkov – na základe potvrdenia objednávky a zálohovej faktúry

PayPal konto – pre zákazníkov, ktorí majú založené PayPal konto.

Platobná karta cez PayPal konto - pre zákazníkov, ktorí chcú uhradiť objednávku platobnou kartou. Nie je nutné mať PayPal konto. Cez portál zákazník autorizuje úhradu (peniaze sa rezervujú na transakciu), peniazu sa však reálne z účtu stiahnu až po fakturácií pri odoslaní.

Naše bankové údaje:
Tatra banka a.s.
IBAN: SK96 1100 0000 0029 2988 2806
SWIFT: TATRSKBX