Názov a sídlo spoločnosti:
Slovamed s.r.o.
Malá 543/7
931 01 Šamorín
Telefón:
+421 915 11 77 55
+421 02 20 77 55 11
E-mail:
[email protected]
www.slovamed.sk
Fakturačné údaje:
IČO: 46829954
DIČ: 2023605573
IČ DPH: SK2023605573

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru   
Telefón: +421 33 321 25 27 / 033/321 25 21
Fax: +421 33 321 25 23